Chỉ số Index

Thông qua giao dịch chỉ số chứng khoán IFS Markets, bạn có thể tham gia một trong những thị trường giao dịch chỉ số chứng khoán thanh khoản nhất thế giới và thông qua công nghệ cầu OneZero MT4, nhập một mức thanh khoản chưa từng có để đảm bảo tốc độ thực hiện giao dịch nhanh như chớp. Đồng thời, giá chỉ số của IFS Markets dựa trên giá cơ sở của thị trường kỳ hạn.

Chỉ số Index

Stock market movements and volatility are monitored and reported on 24 hours a day around the world. IFS Markets Index CFD trading allows traders simple, cost effective access to the opportunities to profit from that volatility.

Chỉ số CFD theo dõi sự chuyển động của các chỉ số thị trường cổ phiếu lớn trên thế giới, như chỉ số Dow Jones, S & P 500, ASX200 và các công ty khác, cho phép nhà giao dịch nắm giữ vị trí dựa trên quan điểm chung của họ về thị trường thay vì điều tra cổ phiếu cá nhân và xây dựng một danh mục đầu tư. Bản phân tích và thông tin thị trường của các chỉ số luôn sẵn sàng trong việc giúp nhà giao dịch đánh giá các điều kiện thị trường và phát triển các chiến lược giao dịch Index. Chỉ số CFD cho phép các nhà giao dịch bán khống chỉ số để tạo lợi nhuận trong lúc thị trường suy giảm hoặc sử dụng Index CFD như một hàng rào chống lại danh mục cổ phiếu hiện có trong thị trường giảm.

Chỉ số CFD cho phép các nhà giao dịch tối đa hóa khả năng tiếp xúc ở thị trường chỉ số chia sẻ với khoản đầu tư tối thiểu bằng vốn tự có của họ bằng cách sử dụng hợp lý đòn bẩy có sẵn thông qua giao dịch Index CFD. Có được quyền truy cập vào một loạt các chỉ số chia sẻ từ khắp nơi trên thế giới một cách đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Chỉ số giao dịch CFD phân tán rủi ro trên toàn bộ lựa chọn cổ phiếu 'blue chip' tạo nên chỉ số được chọn thay vì đầu tư vào một công ty riêng lẻ

Lợi ích

  • Tối đa hóa tiếp xúc với vốn đầu tư thấp.
  • Truy cập nhanh các cơ hội giao dịch từ các sàn giao dịch hàng đầu trên thế giới.
  • Index CFDs can be short sold, opening the possibility of profitable trading in a falling market or to hedge an existing share portfolio
  • Các chỉ số CFD này được liên kết với các chỉ số thị trường chứng khoán trên toàn thế giới cho phép nhà giao dịch giao dịch từ góc độ vĩ mô thay vì xác định các cổ phiếu riêng lẻ.

Ví dụ giao dịch

1 ASX200 hiện đang giao dịch ở mức 5200/5201
2 Bạn đã quyết định bán 1 hợp đồng ASX200 với giá 5200
3 1 giờ sau AX200 đang giao dịch ở mức 5100/5101
4 Bạn quyết định đóng vị trí của bạn tại 5101
5 Lợi nhuận của bạn = 5200-5101 = 99
6 Lợi nhuận ròng = 99 AUD
1 ASX200 hiện đang giao dịch ở mức 5200/5201
2 Bạn đã quyết định bán 1 hợp đồng ASX200 với giá 5200
3 1 giờ sau AX200 giao dịch ở mức 5250/5201
4 Bạn quyết định đóng vị trí của bạn tại 5201
5 Lợi nhuận của bạn = 5200-5251 = -51
6 Lợi nhuận ròng = -51 AUD