Về giao dịch ký quỹ

Forex is our key product. We also have global stock indexes, commodities, crypto currencies and precious metals.

Forex Trading


Leverage margin trading with IFS Markets. With up to 60+ currency pairs, we provide highly competitive spreads so you can take advantage of market opportunities.


Về giao dịch ký quỹ


Forex margin trading allows you to purchase more than what you’d usually be able to by utilising leverage. It can amplify your gains (or losses) without the need to divest your existing investments. When used judiciously, it may also help you hedge or diversify your portfolio. Margin trading involves significant risks and traders need to be aware of these before live trading.

Tại sao phải giao dịch với IFS Markets?

  • Chúng tôi chấp nhận tất cả các kích thước đặt hàng cho giao dịch ký quỹ FX.
  • Quy mô giao dịch tối thiểu 0,01 lô (1.000 đồng yết giá).
  • Available leverage is from 1:100 to 1:400 (upon request).
  • Không trượt giá trong điều kiện thị trường FX bình thường. Tự động điền để đảm bảo tính minh bạch.
  • Tự động đóng các vị trí nếu margin call
  • Bạn có thể chạy cả hai vị trí dài và ngắn trong cùng một loại tiền tệ tại bất kỳ thời điểm nào.
  • Bạn có thể chạy nhiều vị trí cho mỗi cặp tiền tệ và có thể chọn đóng riêng từng vị trí
  • Nhiều loại đơn đặt hàng, bao gồm Thị trường, Giới hạn và Dừng.
Read More

Giờ giao dịch

Mở cửa (GMT) Đóng cửa (GMT) Ngưng (GMT)
Chủ nhật 22:05 Thứ 6 21:55 Hàng ngày 22:00-22:05*

Giao dịch theo Thời gian Tiết kiệm ánh sáng tại Mỹ

Mở cửa (GMT) Đóng cửa (GMT) Ngưng (GMT)
Chủ nhật 21:05 Thứ 6 20:55 Hàng ngày 21:00-21:05*
*Năm phút giải lao để tránh xảy ra chênh lệch quá lớn, có thể dẫn đến việc giảm thanh khoản vào cuối ngày

Ví dụ giao dịch Forex

1 AUD / USD hiện đang giao dịch ở mức 0,9300 / 0,9602
2 Bạn đã quyết định mua 1 lot (100.000) AUD với giá 0,9602
3 1 giờ sau AUD / USD đang giao dịch ở mức 0,9350 / 0,9351
4 Bạn quyết định đóng vị trí của bạn tại 0.9350
5 Lợi nhuận của bạn = (0,9350-0,9602) * 100.000
6 Lợi nhuận ròng = 490 USD (lãi / lỗ luôn được tính bằng tiền tệ kỳ hạn (tiền tệ ở bên phải)