Loại Tài khoản Giao dịch

IFS Markets cung cấp các loại tài khoản khác nhau cho các nhà giao dịch khác nhau, vì vậy bạn có thể tìm thấy bất kỳ nhu cầu giao dịch nào tại đây.

Loại Tài khoản Giao dịch

IFS Markets hiểu rằng mỗi nhà giao dịch có cách thức hoạt động khác nhau, vì thế chúng tôi đã phát triển các loại tài khoản riêng để phù hợp với mọi phong cách của bạn. Để hỗ trợ tối đa trong việc chọn tài khoản phù hợp, chúng tôi đã liệt kê một số tính năng bên dưới.

Tiêu chuẩn

$0 AUD
Tiền gửi tối thiểu

  • Đòn bẩy tối đa: 400:1
  • Mặc định tối đa mỗi lần nhấp: 100 lots
  • Loại chênh lệch: Tùy biến
Dùng thử bản demo miễn phí Mở một tài khoản thật

PRO

$0 AUD
Tiền gửi tối thiểu

  • Đòn bẩy tối đa: 400:1
  • Mặc định tối đa mỗi lần nhấp: 100 lots
  • Loại chênh lệch: Tùy biến
Dùng thử bản demo miễn phí Mở một tài khoản thật

Chi tiết các loại tài khoản giao dịch

TIêU CHUẩN CHUYêN NGHIệP
Tiền gửi tối thiểu

$0 AUD

$0 AUD

Đòn bẩy tối đa 400:1 400:1
Loại chênh lệch Tùy biến Tùy biến
Mặc định tối đa mỗi lần nhấp 100 lots 100 lots
Dụng cụ Forex,Indices,Commodities Forex,Indices,Commodities
Môi giới cá nhân
Nền tảng Metatrader4, Web, Di động Metatrader4, Web, Di động
Tiền tệ AUD, USD, GBP, EUR, SGD AUD, USD, GBP, EUR, SGD
Quy mô giao dịch tối thiểu 0.01 0.01
Hoa hồng
Margin Call 100% 100%
Ngừng giao dịch 50% 50%
Dùng thử bản demo miễn phí Mở một tài khoản thật Dùng thử bản demo miễn phí Mở một tài khoản thật