Giới thiệu về Broker

Bồi thường theo thời gian thực cho các tài khoản giao dịch trực tiếp thành công

Giới thiệu về Broker

Ưu đãi này đã được thiết kế để vinh danh những cá nhân hoặc công ty giới thiệu khách hàng mới mở tài khoản giao dịch trực tiếp với IFS Markets. Khi một trong những khách hàng được giới thiệu của bạn đóng giao dịch, tài khoản của bạn sẽ nhận được ưu đãi hoàn tiền theo thời gian thực. Khoản hoàn tiền này không bị giới hạn số lượng khách hàng hoặc giao dịch.

Bạn có thể giới thiệu cho chúng tôi một vài người bạn hoặc một nhóm giao dịch mà bạn tham gia. Bạn cũng có thể viết blog hoặc trang web giao dịch của bản thân nếu bạn là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm đang tư vấn cho các nhà giao dịch khác, bất kể thế nào IFS Markets đều muốn giúp đỡ và tạo cho bạn dòng thu nhập trong quá trình này.

As an IB for IFS Markets, you can be confident that the products and services you are introducing are among the best in the Forex and CFD market. Because we utilise enhanced technology, this allows us excellent speed and accuracy of order execution. Combining this with MetaTrader 4, one of the world's best, most popular trading platforms creates an outstanding environment for your friends, colleagues or customers to trade in

Vì chúng tôi luôn luôn đặt giá trị thực cho các mối quan hệ đối tác của mình, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như sau để tăng giá trị cho gói giao dịch.

  • Giảm giá thanh toán cao
  • Khách hàng tham gia hệ thống một cách nhanh chóng và dễ dàng
  • Giảm giá được gửi vào tài khoản của bạn theo thời gian thực
  • Portal cá nhân cho phép bạn có thể theo dõi các thông tin như khách truy cập, đăng ký và giao dịch khách hàng
  • Quản lý tài khoản chuyên dụng

We welcome any questions you may have about our Partnership packages and will respond promptly to all inquiries. If you are interested in becoming an Introducing Broker, please fill out and submit our IB registration form. Alternatively, you contact us by any other methods outlined on our Contact Us page.

Tạo bảng hỏi

Please Complete the Security Verification

Slide the puzzle piece to the right to complete the puzzle