Lựa chọn Rút tiền

Lưu ý quan trọng: Nếu khách hàng lạm dụng chức năng gửi tiền (ví dụ: thực hiện ký gửi nhiều lần mà không cần giao dịch thêm), IFS Markets có quyền tính phí giao dịch khi rút tiền theo quyết định của IFS Markets mà không cần thông báo trước.

Tiền gửi của khách hàng chúng tôi được giữ trong một tài khoản khách hàng tách biệt với ngân hàng quốc gia Úc để bạn yên tâm.

Để biết thêm thông tin về các chính sách của chúng tôi về giá cả sản phẩm, thù lao, quyền lợi và quyền riêng tư, vui lòng tham khảo hướng dẫn về quyền riêng tư và tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi.

Credit and Debit
Miễn phí
Tiền tệ được chấp nhận:
AUD
USD
JPY
EUR
NZD
SGD
GBP
CAD
Ước tính thời gian xử lý
NGAY LẬP TỨC
Rút tiền
Ngân hàng điện tử
Miễn phí
Tiền tệ được chấp nhận:
CNY
THB
IDR
MYR
VND
Ước tính thời gian xử lý
15 - 30 min
Rút tiền
Chuyển khoản
Miễn phí
Tiền tệ được chấp nhận:
AUD
USD
EUR
GBP
SGD
Ước tính thời gian xử lý
2 - 5 business days
Rút tiền
Skrill
Miễn phí
Tiền tệ được chấp nhận:
AUD
USD
EUR
SGD
GBP
Ước tính thời gian xử lý
NGAY LẬP TỨC
Rút tiền
Neteller
Miễn phí
Tiền tệ được chấp nhận:
AUD
GBP
EUR
USD
Ước tính thời gian xử lý
NGAY LẬP TỨC
Rút tiền
FasaPay
Miễn phí
Tiền tệ được chấp nhận:
USD
IDR
Ước tính thời gian xử lý
NGAY LẬP TỨC
Rút tiền
DragonPay
Miễn phí
Tiền tệ được chấp nhận:
PHP
Ước tính thời gian xử lý
NGAY LẬP TỨC
Rút tiền